Şirketleşme süreçlerini tamamlamış ve iş planlarını oluşturmuş, nitelikli alt ve üst yapı, eğitim, mentörlük, danışmanlık gibi katma değerli hizmetlere ihtiyaç duyan girişimcilerin, ar-ge ve yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Classboom Kuluçka Merkezi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Başvuru Kriterleri şunlardır:

Girişimci ekiplerin;

  • Teknolojik iş fikrine sahip olması;
  • İş fikirlerinin ar-ge ve yenilik içermesi;
  • İş fikrini hayata geçirebilecek yetkinlikte olması;
  • Şirketleşme ve ticarileşme potansiyelinin olması;

gerekmektedir.

Siz de Classboom Kuluçka Merkezi girişimcisi olmak istiyorsanız, buradan başvuru yapabilirsiniz.