Türkiye’nin kalkınma ajansı destekli ilk güdümlü projesi olan Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi bünyesinde 2016 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Classboom Ön Kuluçka ve Kuluçka merkezi, girişimcileri en kırılgan oldukları fikir aşamasından ticarileşmeye kadar ki süreçte hem nitelikli alt ve üst yapı imkanları ile desteklemektedir.

Classboom’un temel hedefi üniversite, teknopark ve tüm girişimcilik ekosisteminde girişimciliğin özendirilmesi, farkındalık oluşturulması, girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, içselleştirilmesi, girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması, girişimcilere yönelik eğitim, mentörlük gibi katma değerli hizmetler ile iş fikirlerinin nitelikli iş planlarına dönüşmesi, ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerinin girişimcilere sunulması, girişimcilere mentörlük/danışmanlık hizmetlerinin sunulması, yatırımcı, finansman ve fon kaynaklarına girişimcileri hazırlamak, girişimleri TTO ve Teknopark destek ve hizmetleri olmaksızın kendi imkânları ile yaşayabilen başarılı bir girişim haline getirmektir.

Classboom bünyesindeki ön kuluçka merkezinde 900 metrekarelik bir alanda bulunan paylaşımlı ofislerde girişimcilere masa, sandalye, kilitli dolap, İnternet, mutfak, toplantı salonları ve teknik atölye hizmetleri girişimcilere ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Classboom kuluçka merkezinde ise, girişimcilere Teknopark İzmir bünyesindeki kuluçka girişimcilerine tahsis edilmiş alanlarda ücretsiz ofis imkanlarından faydalanmaktadır.

Classboom ön kuluçka ve kuluçka merkezi, sunduğu nitelikli altyapı hizmetlerinin yanı sıra, nitelikli katma değerli hizmetler sunmaktadır. Bu katma değerli hizmetler eğitimler, mentorlük, yatırımcı girişimci buluşmaları, networking ve daha nice hizmetler olarak girişimcilere ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Classboom girişimcilerine sunulan eğitimler Teknogirişimcilik Akademisi bünyesindeki Teknogirişimcilik Eğitimleri kapsamında verilmektedir. Bu eğitimler kapsamında Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi, Yaratıcılık ve İş Fikri Geliştirme, Girişimciliğe Giriş ve Yalın Girişimcilik Kavramı Eğitimi, İş Modeli Geliştirme, Bütçe Oluşturma ve Yönetimi, İş Fikri Doğrulama, Uygulamalı İş Planı Dosyası Hazırlama, Uygulama İş Planı Dosyası Geliştirme, Deneyim Aktarımı ve Vaka Analizi, İleri Sunum Teknikleri, İş Planı Doğrulama, Proje ve İnovasyon Yönetimi dersleri verilmektedir. Bu eğitimler sonucunda girişimcilere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilmekte olup, KOSGEB girişişimcilik desteklerinden girişimcilerimiz faydalanabilmektedir.

Classboom Kuluçka Merkezi mentor havuzunda bulunan nitelikli mentorler, girişimciler ile birebir mentorluk görüşmeleri yapmaktadır. Bu görüşmeler sonucunda girişimcilerin iş fikirlerindeki ilerlemeler takip edilmektedir.

Classboom bünyesinde bulunan teknik atölye ile girişimcilerin ürünlerini prototiplemeleri için 3 boyutlu yazıcılar, elektronik devre üretiminde kullanılan cihazlar bulunmaktadır. Girişimciler, atölye imkanlarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.

Girişimcilerimizi TÜBİTAK BiGG ve KOSGEB gibi kamu fonlarına yönlendirdiğimiz ve hazırladığımız gibi yatırımcılara da hazırlanmaktadır. Bu kapsamda verilen eğitim ve birebir mentörlük hizmetleri ile girişimcilerimiz yatırımcı girişimci buluşmalarında ter dökmekte ve başarılı girişimcilerimiz yatırım almaktadır.

Eğitim, mentorlük, yatırımcı buluşmaları, nitelikli alt ve üst yapı hizmetlerini alan girişimcilerin, program sonunda iş fikirlerini mentorler ve yatırımcılar karşısında sundukları Demo Day etkinliği düzenlenmektedir.

Bu yoğun eğitim, mentörlük, danışmanlık programlarının yanı sıra, girişimcilerin sosyal yönlerinin de güçlendirilmesi amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmekte, ulusal ve uluslararası çapta etkinliklere katılımları sağlanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’deki ilk ve tek Açık İnovasyon Kampı olan Hack’n Break etkinliği düzenlenmekte, ulusal ve uluslararası çapta katılımcılar etkinlikte yer almaktadır.

Özetle, Classboom ön kuluçka ve kuluçka merkezi, şirketleşme, ofis alanı, eğitim, seminer ve birebir mentorlükler, yatırımcı girişimci buluşmaları, proje yönetimi, danışmanlık, İnternet ve ofis eşyası kullanım hizmetlerinin tamamını girişimcilere ücretsiz olarak sunmaktadır.